Ürünlerimiz

Rigit / Yalıtım

HUNSTMAN EMA TÜRKİYE RİGİD/YALITIM SİSTEMLERİ

Ana Kullanım amacı yalıtım olan poliüretan sistemlerdir. Farklı reaksiyon profillerinde ve proses koşullarında çalıştırılabilen farklı yoğunlukta ve çeşitli şişirici gazların kullanıldığı sistemlerdir.
Poliol ve Polimerik izosiyanat (PMDI) karışımı, bir şişirici yardımıyla genleşerek sert bir köpük oluşturur. Oluşan köpük hücrelerinin %90-95’i kapalı hücre olup serttir köpüktür. İsmini de bundan almaktadır. İyi bir ısı tutucudurlar. Bundan dolayı rigid sistemler, ısı yalıtım amacıyla kullanılan, en düşük lambda ısı yalıtım değerine sahip ürünlerden biridir.
uygulamalarda kullanılır;

Hunstman Ema Kimya tesislerinde tasarlanan ve üretilen sert poliüretan köpük sistemleri aşağıdaki

 1. Buzdolabı Sistemleri
 2. Kontinü Panel Sistemleri
  • Sandviç PUR Panel Sistemleri
  • Sandviç PIR Panel Sistemleri
  • Taş Yünü&Polistiren Yapıştırıcı Sistemleri
 3. Diskontinü Sistemleri
  • Diskontinü Panel Sistemleri
  • Boru Yalıtım Sistemleri
  • Ahşap & Tahta Taklidi Sistemleri
  • Panjur Sistemleri
  • Reyon Tipi Dolap Sistemleri
  • Boiler Tank Poliüretan Sistemleri
  • Solar Güneş Enerji Sistemleri
  • Blok Döküm Panel Sistemleri
 4. Sprey Poliüretan Sistemleri (PUR&Polyurea)
 5. Tek Komponent Köpük Sistemleri

Description

Hunstman Ema Kimya tesislerinde tasarlanan ve üretilen sert poliüretan köpük sistemleri aşağıdaki uygulamalarda kullanılır

1.Buzdolabı Sistemleri:

Ev tipi buzdolabı, dondurucu veya ticari tipi soğutucu üretiminde kullanılabilen pentan bazlı poliol sistemleridir. Düşük ısıl iletim katsayısı (K-factor) sayesinde çok iyi yalıtım özelliği sağlayarak enerji sınıflandırmasında olumlu katkı sağlar. Poliüretan’ ın izolasyon sektöründe kullanımı en fazla olan sektörlerden biri de buzdolabıdır. Ticari ve evsel olarak iki ana başlıkta toplanabilir. Mini bar, evsel tip buzdolabı-derin dondurucu, şişe tipi soğutucu, ticari-vitrin tipi soğutucular olmak üzere alt sektörlerde birçok alanda preslenerek enjekte edilmektedir. İzolasyon katsayısı düşürülerek; enerji tasarrufu maksimum seviyede ürünler geliştirilip, bitmiş ürün ve üretim şekline göre farklı şişirici ajanlar kullanılarak formülasyon yapılmaktadır. Yürüme özelliğine ve homojen yoğunluk dağılımına sahip yüzey özellikleri çok iyi ve problemsiz bir soğutucu üretimine olanak sağlar.

2.Kontinü Panel Sistemleri:

Endüstriyel bina ve soğuk oda gibi yapıların inşasında sandviç paneller kullanılmaktadır. Kontinü sistemler için hat özelliklerine bağlı olarak 2, 4 veya 5 bileşenli çeşitli sistemler mevcuttur. Kabartıcı ajan olarak n-pentane kullanılır. Kesintisiz poliüretan sistemleri gibi seri üretime dönük genel ürün tiplerinde de formüllerimizi müşteri ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak düzenlemektedir.

· Sandviç Panel PUR&PIR Sistemleri:

Mevcut üretilen PUR sistem sandviç panellerin yansıra üstün yangın dayanımlı yapılar oluşturabilmek için formüle edilmiş sistemler geliştirilmiştir. Kontinü hatlarda kullanılmak üzere 5 bileşenli olarak tasarlanmıştır. Özel olarak tasarlanmış ve Kimteks tesislerinde üretilmiş emisyonu düşük ve yanmaya dirençli polioller sayesinde en zor yanmazlık testlerinden geçebilecek poliizosiyanurat (PIR) sistemler geliştirmek mümkündür. Poliizosiyanurat molekülü sayesinde yangın esnasında köpüğün aleve karşı direnci artırılmaktadır. Bu şekilde oluşan sistem, minimum seviyede duman çıkaran, yüksek derecede yanma dirençli mükemmel bir yapıya sahiptir. Üretim esnasında sac yüzeye yeterli yapışma sağlayabilmek ve yeterince PIR molekülü oluşturabilmek için önerilen pres sıcaklarında (min.60 C) üretim yapılmalıdır. Ayrıca panellerde uzun sürede daimî yapışma elde edebilmek için uygun yapıştırıcı astar kullanımı gerekmektedir.

· Taş Yünü / Polistiren Panel Yapıştırıcı Sistemleri:

Kontinü sandviç panel üretiminde taş yünü ve polistiren ile birlikte metal plaka yüzeylerin yapıştırılmasında kullanılan sert köpük sistemlerdir. Mevcut tüm uygulamalar için (sıvama teknolojisi, hareketli poker teknolojisi ve sprey teknolojisi) DIN 4102/1 standardına göre B3 ve B2 yanmazlık sınıflarında ürünler mevcut olup kullanıcı prosesine göre özel ürünler tasarlanabilmektedir.

3.Diskontinü Sistemler: Endüstriyel bina ve soğuk oda gibi yapıların inşasında, ticari ve market tipi buzdolabı, frigofirik kasa, çelik kapı, ve sandviç panel üretiminde kullanılan poliol sistemleridir. Gereksinimlerine göre farklı yangın dayanımlarında formüle edilmiştir.

 • Diskontinü Panel Sistemleri:

Kesintili poliüretan sistemlerimiz, yüksek işlevsel özellikler sergileyen bir temel rijit poliol ile viskozite ve akışı düzenleyen yardımcı poliollerin ve ayrıca işlevselliği güçlendirerek üstün mekanik özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan başka yardımcı poliollerin birleştirilmesi sonucunda elde edilmektedir. Tüm poliüretan sistemlerimiz gibi, DCP poliüretan sistemlerinde de 141b gazı bulunmamaktadır. 2 komponent sistemler için ise 365/227, Cyclo pentane ve Su bazlı malzemeler geliştirilmiştir. Diskontinü panel üretimi için ise makine ve kalıp açma süreleri göz önünde bulundurularak farklı reaksiyon sürelerinde ürünler mevcuttur.

 • Boru Yalıtım Sistemleri:

Bu sistemlerin temel özelliği jeotermal boru yalıtımında sürekli yüksek ısıya maruz kalmasına rağmen yalıtım özelliğini kaybetmemesidir. Çeşitli yoğunluklarda ürün portföyünün yanı sıra TS EN 253 standardına göre yüksek ısıya dayanan ürün sertifikalarına da sahiptir.

 • Ahşap & Tahta Taklidi Sistemleri:

Dekoratif amaçlı ürünlerde ahşap görünümü verebilmek için şişmeyen veya farklı yoğunluklarda (80 kg/m3 – 1000 kg/m3) şişen ürün grubudur. Reaksiyon esnasında düşük ısı oluşumu nedeniyle kalıp ömürleri daha uzun sürelidir.

 • Panjur Sistemleri:

Kontinü olarak üretimi yapılan, pencere panjurları ve garaj kapıları yapımında kullanılan 3-30 mm poliüretan dolgulu profil sistemlerdir. DIN 4102/1 standardına göre B3 ve B2 yanmazlık sınıflarında ürünler mevcut olup kullanıcıya özel ürün tasarımları da yapılabilmektedir.

 • Reyon Tipi Dolap Sistemleri:

Daha çok soğutma sistemlerinde, reyon buzdolaplarında, sütlüklerde, poliüretan enjeksiyonlu, ABS plastik yüzeyli, istenen şekil ve desende vakum forming uygulamasıyla üretilen yedek parçalardır. Poliüretan, düşük ısı iletkenlik özelliğiyle gıdaların ısı izolasyonunda mükemmel bir performans sağlar.

 • Boiler Tank Poliüretan Sistemler:

Güneş enerjisin sıcak su stok tanklarında; 35-40 kg/m3 yoğunluk ile depolara sıkıştırılmadan serbest olarak; alçak veya yüksek basınçlı makinalar ile uygulanan 2 komponentli sistemlerdir.  Sıcak su tanklarında (Boiler) kapalı kalıplar ile içerisinde enjekte edilerek uygulanan sistemler; uygulama sonrasında bir ceket giydirilerek enjeksiyon sonrasında kaplanır.

 • Solar Güneş Enerji Sistemleri:

Poliüretan enjeksiyonlu solar güneş enerji sistemlerinde ısının çok iyi performansta korunmasıyla mükemmel sonuç sağlanır.

 • Blok Panel Üretimi:

Blok halinde dökülen poliüretan panel istenilen ebatlarda kesilerek izolasyon paneli olarak, inşaat ve yalıtım sektöründe birçok farklı amaçlarda kullanılabilir.

4.Sprey Sistemleri (PUR&Polyurea):

Binaların iç cephe, dış cephe çatı vb. birçok alanının yanı sıra endüstriyel amaçlı boru ve tank yalıtımı için kullanılabilen poliüretan sprey köpük sistemidir. Yerinde ve hızlı uygulanabilmesi kısa sürede yüksek miktarda alanın yalıtımını sağlayabilmektedir. Yekpare uygulanabilmesi sayesinde ısı köprülerini tamamen ortadan kaldırır. Sprey makinasında poliol ve izosiyanatın tabanca yardımı ile yüzeye püskürtülmesi ile oluşan ekzotermik reaksiyondan dolayı çıkan ısı sonucu köpük kabarmaya başlayıp çok kısa sürede katılaşarak yüzeye tutunur. Oluşan köpük minimum %90 kapalı hücreli olup uygulandığı yüzeye mükemmel ısı yalıtım özelliği kazandırır. Malzeme istenen nihai kalınlık miktarına göre kat kat uygulanır. Yoğunluğu ise kullanım yeri ve gereksinim duyulan mukavemet göz önünde bulundurularak ayarlanır. Ürünler, DIN 4102-1 standardına göre yangın dayanım özelliği B2 veya B3 olarak formüle edilebilmektedir. Su yalıtımı problemlerinde mükemmeliyet sağlayan polyurea yalıtım sektörünün vazgeçilmez tercihidir. Başta Su Yalıtımın ihtiyaçlarını karşılayan bir numaralı yalıtım malzemesi olmakla birlikte aynı zamanda endüstriyel ürünlerin dış kaplamaları ve yüzey kaplama alanlarında da kullanılmaktadır. Ayrıca gıdaların üretim alanlarında gerek hijyen gerek ise uzun ömürlü alan ve materyal kullanımı için de yaygın kullanılan güvenilir bir yalıtım malzemesidir.

5.Tek Komponent Köpükler: Poliüretan Montaj Köpüğü, tek komponentli, ortamdaki nem ile kürleşen bir dolgu ve yapıştırma malzemesidir. Kürleşirken genleşir ve boşlukları doldurur ve sızdırmazlık sağlar. Kürleştikten sonra stabil kalır. Hacimce genleşme veya daralma yapmaz.