Poliüretanlar, polioller (molekül başına en az iki reaktif hidroksil grubu içeren alkoller) ile dizosiyanatların veya polimerik izosiyanatların uygun katalizör ve katkı malzemeleri varlığında ekzotermik reaksiyonları sonucu oluşurlar.Dizosiyanatların çeşitliliği ve çok çeşitli poliollerin geniş kullanım alanları sebebiyle, spesifik uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayacak çok çeşitli malzemeler üretilebilmektedir. Poliüretanlar çoğunlukla termoset malzemelerdir; eritildikten sonra termoplastik malzemelerde olduğu gibi yeniden şekillendirilemezler. Poliüretanlar pek çok farklı biçimde olabilirler; esnek köpükler, rijit (sert) köpükler, kimyasal-dayanıklı kaplamalar, özel yapıştırıcılar, dolgu malzemeleri, elastomerler.