Ema Kimya Sistemleri

Ayrıca, Ema Kimya Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. olarak,
  1. Müşteri şartlarını karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
  2. Çalışanların memnuniyetini arttırmayı, çalışanlara/temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
  3. Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal şartlar, sözleşmeler ve diğer şartlara uygun olarak yürütmeyi,
  4. Güçlü bir yönetim sisteminin uygulanabilmesine yönelik iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini, süreç bazlı ve risk odaklı düşünme ve hedeflerle yönetimi teşvik etmeyi,
  5. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak iş kazalarını ve sağlığın bozulmasını önlemeyi, tehlikeleri ortadan kaldırarak risk ve fırsatları yönetmeyi,
  6. Yaşam döngüsü anlayışını gözeterek; faaliyetlerimizin çevre boyutu ve etkilerini kontrol altına alarak kirliliği kaynağında azaltmayı, geri dönüşebilen çevreci ürünleri kullanmayı,
  7. Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
  8. Yönetim sistemlerimizin; amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı, performanslarını iyileştirmeyi,

politikamız olarak belirleyip, bu politikamıza uymayı taahhüt ederiz.

Polyurea CE sertifikası

S-100 Polyurea Hijyen sertifikası

Yangın testi sertifikası